Pomysł utworzenia organizacji windykacyjnej

Pomysł utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego to rezultat wieloletnich doświadczeń grupy fachowców o rozległym dorobku w branży finansowej, doradczej i rewizyjnej. W efekcie analiz rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień borykającymi się z problematyką narastającej pułapki niespłacanych zadłużeń, powstał pomysł przedsięwzięcia, którego założeniem było zaproponowanie całościowej oferty, zbudowanej z wszechstronnej gamy mechanizmów finansowych i wykonawczych, która łączy kompetentne i niestandardowe zarządzanie pakietami należności z doświadczeniem służb i partnerów operacyjnych.
Z osobistych doświadczeń twórców przedsiębiorstwa wynika, że mniejsze i słabsze organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki komercyjne, firmy parabankowe i zwyczajne korporacje – zmagają się z dużymi kłopotami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn logistycznych czy też prawnych nawiązać zmagania z niesolidnymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do łatwej lecz mało efektywnej drogi sądowej. Prekursorski pakiet produktów i usług, stworzony przez analityków firmy i elastycznie dostosowywany do oczekiwań usługobiorcy, umożliwia precyzyjną ofertę dla firm nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólną cechą są zaległości płatnicze. Zwłaszcza doskonale rozpoznaje się tu potrzeby i specyfikę działania spółdzielczych instytucji finansowych..


<< Poprzedni
Następny >>